Evenemang & Kurser

Vi planerar regelbundet workshops, seminarier, föreläsningar och sociala tillställningar. Vi strävar dessutom efter att anordna minst en kurs per termin för kompetensutveckling inom lärande för hållbarhet.


Resurser

Att hantera klimatångest

Studenter kan uppleva klimatångest och reagera starkt känslomässigt på hållbarhetskriser och andra händelser utanför lärosalen, vilket även påverkar deras lärande. Utforska hur man kan validera känslomässiga reaktioner på händelser genom dialog, lösningorienterat lärande och riktat samhällsengagemang.

Serious games

Serious games (även kallade seriösa spel) är spel som inte har underhållning utan lärande som mål. Genom att kombinera spelmekanik med pedagogiska principer låter spel studenter utforska komplexa problem, uppleva beslutsfattande scenarier och tillämpa teoretiska koncept i en interaktiv och inkluderande lärandemiljö.

Handledning av uppsatser

Ett tvärvetenskapligt examensarbete är ett självständigt studentprojekt som integrerar kunskap, metoder och insikter från två eller flera discipliner för att undersöka ett komplext, ofta verkligt problem. Den tvärvetenskapliga ansatsen kan ge en bredare förståelse för forskningsproblemet och belysa det ur olika perspektiv.