Kurser

Med fokus på utveckling av högre utbildning erbjuder vi utbildningsmöjligheter för undervisande personal vid Lunds universitet. Vi vill både utveckla den pedagogiska kompetensen och möjliggöra möten för undervisande personal över fakultetsgränserna.

I våra kurser får kursdeltagarna reflektera över både över teori och praktik, baserat på den senaste högskolepedagogiska forskningen. Kursinnehållet bygger på SUHFs (Sveriges universitets- och högskoleförbund) rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Våra kurser erbjuds i olika former, samt både på engelska och svenska.

Vi erbjuder följande kursvarianter:

Introduktionskurs

Lärarrollen i högre utbildning

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för pedagogiska principer och praxis inom den högre utbildning och vänder sig till lärare på alla nivåer. Kursen hålls i olika form (t.ex. klassrumsundervisning, blandad undervisning, online) på både engelska och svenska.

2 veckor (80 timmar)

Läs mer

Fortsättningskurs

Kursansvar i högre utbildning

Denna kurs är en påbyggnadskurs för dem som har genomfört introduktionskursen och den fokuserar på att utveckla deltagarnas kunskap kring kursdesign. Kursen erbjuds både på engelska och svenska.

3 veckor (120 timmar)

Läs mer

Tematiska kurser

Vi erbjuder flera tematiska kurser där kursdeltagarna utvecklar sin pedagogiska kompetens inom ett specialområde. De erbjuds på engelska eller svenska.

Active learning in social sciences

Läs mer


Att handleda uppsatser

Läs mer


Den goda föreläsningen

Läs mer


Forskarhandledning

Läs mer


Integrating sustainability competencies in higher education

Läs mer


Open networked learning

Läs mer


Teaching portfolio

Läs mer

Projektbaserade kurser

Deltagare genomför ett projekt, individuellt eller i grupp.

Teaching and learning – extension

Läs mer

Progression

Tillsammans utgör introduktions- och fördjupningskursen de fem veckor högskolepedagogisk utbildning som krävs vid läraranställning vid Lunds universitet. Varje fakultet eller institution kan kräva ytterligare utbildning på upp till tio veckor eller mer.

Vi erbjuder även tematiska kurser och projektkurser, efter intresse och behov.

Anmälan

Välkommen att registrera dig online via anmälningsformuläret som finns länkat på på varje kurssida. Sista anmälningsdag för höstens kurser är den 15 maj 2024.

Kontaktperson

Vid frågor kontakta

Annika Diehl
annika.diehl@ahu.lu.se
Utbildningssamordnare

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-06