Att handleda uppsatser

Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare med speciell inriktning mot att handleda studenter i deras skrivande.

Kursen i korthet

Denna tematiska kurs syftar till att fördjupa de kunskaper och färdigheter som deltagarna har förvärvat genom tidigare högskolepedagogisk utbildning och praktisk akademisk lärarverksamhet. Kursen fokuserar specifikt på handledning av studenters uppsatser på både grund- och avancerad nivå, och detta ämne behandlas från olika perspektiv.

Kursen består av fem schemalagda tillfällen, upplagda i workshop- och seminarieform. Deltagarna förväntas aktivt engagera sig i litteraturen och annat kursmaterial som presenteras, och relatera detta till sitt eget ämnesområde. Inför det femte kurstillfället ska deltagarna lämna in ett färdigt paper till både kursledningen och sina kurskamrater. Dessa texter granskas av kursledare och kurskamrater och diskuteras vid det femte kurstillfället. Efter att fått sin återkoppling ska deltagarna revidera sina texter och lämna in en slutlig version för bedömning av kursledarna.

Kursdatum

Kursen pågår från den 9 september – 21 november 2024

Kursen har följande schemalagda tillfällen i sal:

 • 26 september 13.15-16.00
 • 3 oktober 13.15-16.00
 • 10 oktober 13.15-16.00
 • 17 oktober 13.15-16.00
 • 21 november 9.15-16.00

Observera att första träffen 26 september är obligatorisk för att man ska kunna gå kursen. Frånvaro kan inte kompenseras på annat sätt.

Alla kursträffar äger rum hos Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, i rum M313, MNO-huset, Sölvegatan 16 i Lund, så länge inget annat anges. 

Andra viktiga datum och deadlines

 • 14 november: Sista inlämningsdag för första versionen av individuellt paper

 • 20 november: Sista inlämningsdag för kamratrespons på första versionen av individuellt paper

 • 5 december: Sista inlämningsdag färdigt individuellt paper

Omfattning och prestationskrav

Kursen omfattar två veckors heltidsarbete, vilket motsvarar 80 timmar. För att få ett kursintyg ska deltagarna visa att de har uppnått de avsedda lärandemålen genom

 • aktivt deltagande vid schemalagda kurstillfällen (minst 80 %)
 • redovisad och godkänd skriftlig fördjupningsuppgift
 • arbete med kamratbedömning.

Observera: I den händelse en kursdeltagare inte slutför kursen inom de givna tidsramarna måste samtliga moment slutföras inom tre år från att kursen har påbörjats för att deltagaren ska kunna bli godkänd.

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna

 • resonera kring studenters lärande i relation till skrivande av uppsats eller liknande
 • reflektera över hur handledarrollen på olika sätt påverkar studentens lärande
 • analysera det egna ämnets traditioner vad gäller uppsatser och uppsatshandledning, och relatera detta till studenters lärande
 • reflektera över bedömning och examination av uppsatser inom det egna ämnesområdet
 • bidra till underbyggda pedagogiska diskussioner inom den egna institutionen och den egna fakulteten.

Den sökande ska ha slutfört kursen ‘Lärarrollen i högre utbildning’ eller motsvarande introduktionskurs före kursstart.

Magnusson, Jenny & Zackariasson, Maria (2021). Handledning i praktiken: om studenters självständighet och akademiska litteracitet. Lund: Studentlitteratur.

Utöver kursboken läser kursdeltagarna vetenskapliga artiklar och andra relevanta dokument i relation till kursinnehållet och sina egna utvecklingsprojekt.

Vem vänder sig den här kursen till?

Kursen vänder sig till lärare som tidigare fullgjort minst 2 veckors högskolepedagogisk utbildning. Företräde ges till lärare som är aktiva handledare. I mån av plats är kursen öppen även för andra lärare som önskar förstärka sin högskolepedagogiska kompetens och meritering.

Progression

Kursen ‘Att handleda uppsatser’ är en av flera tematiska och fördjupande kurser som ges av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Läs mer om vårt kursutbud - ahu.lu.se

Om kursen

Språk: Svenska

Omfattning: 2 veckor
(80 timmar)

Förkunskapskrav:
'Lärarrollen i högre utbildning' eller motsvarande

Avgift: 7 800 SEK

Ansökan

Ansökan har stängt.

Kontaktperson

Vid frågor kontakta

Annika Diehl
annika.diehl@ahu.lu.se
Utbildningssamordnare

Kursledare

Johanna Bergqvist Rydén
johanna.bergqvist_rydenahu.luse 

Katarina Mårtensson
katarina.martenssonuvet.luse 

Plats

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-16