Seminarium om serious games

Utforska Serious Games (seriösa spel) som en pedagogisk metod för att djupgående förstå komplexa hållbarhetsfrågor. Seminariet fokuserar på att främja studentengagemang, kritiskt tänkande och samarbete. Det riktar sig till programdirektörer, kurskoordinatorer och undervisande personal vid Lunds universitet.

Seminariet hölls på engelska och du kan läsa mer om det samt ta del av ytterligare resurser via den engelska sidan – ahu.lu.se

Det här seminariet arrangerades den 21 november 2023, klockan: 09:30 till 12:00 på MNO-huset, Lunds universitet.

Decorative Image.

Teaching for Sustainability: Serious Games as a Pedagogical Approach by Mirjam Glessmer & Léa Lévy.

Byggnad Geocentrum I. Foto.

Lärande för hållbarhet

Lärande för hållbarhet (Teaching for Sustainability) är ett initiativ som fungerar som en knytpunkt för undervisande personal vid Lunds universitet. Initiativet utgör en plattform för kompetensutveckling, resurser och samarbete. Förhoppningen är att fungera som ett stöd för hela universitetet och att bidra till universitetets strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete.

Logga Microsoft Teams. Illustration.

Gå med i vårt samarbete!

Sidansvarig: steven.curtisahu.luse | 2024-04-02