Forskning

AHU bedriver för närvarande forskning inom tre områden:

  • Villkor för lärande och handledning i forskarutbildningen
  • Högskolepedagogisk verksamhetsutveckling och pedagogiskt ledarskap
  • Akademiskt lärarskap och pedagogisk skicklighet