Integrating Sustainability Competencies in Curriculum

Kursens syfte är att ge lärare vid Lunds universitet verktyg och kunskap för att integrera hållbarhetskompetenser i kurser eller program, tid för utforskande och diskussion, samt möjlighet att slutföra ett praktiskt individuellt projekt.

Kursen i korthet

Det här är en tematisk kurs på avancerad nivå för lärare på alla akademiska nivåer vid alla fakulteter vid Lunds universitet. I kursen utforskas olika pedagogiska teorier och tillvägagångssätt som främjar utbildning för hållbar utveckling (EfS), inklusive konstruktivistisk lärandeteori och transformativa pedagogiker. Teorierna tillämpas i relation till avsedda lärandemål, undervisnings- och lärandeaktiviteter samt bedömningsmetoder, med fokus på konstruktivt utformade utbildningar.

‘Integrating Sustainability Competencies in Curriculum’ innehåller flera workshopar där kursdeltagarna får möjlighet att utforska olika pedagogiska tillvägagångssätt och skapa egna undervisningsresurser som kan användas direkt i den egna undervisningen. Det individuella kursprojektet ger kursdeltagarna chans att fördjupa sig i ett valbart ämne och skapa eget praktiskt användbart material. Som avslutning skrivs en kort reflekterande essä där deltagaren kopplar sina pedagogiska val till kursens innehåll och institutionens kontext. Kursen ges på engelska.

Läs mer och anmäl dig på kursens engelska webbsida – ahu.lu.se

Läs mer om vårt kursutbud - ahu.lu.se

Om kursen

Språk: Engelska

Omfattning: 1 veckor
(40 timmar)

Förkunskapskrav:
'Lärarrollen i högre utbildning’ eller motsvarande

Avgift: 4 200 SEK

Kontaktperson

Vid frågor kontakta

Annika Diehl
annika.diehl@ahu.lu.se
Utbildningssamordnare

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-04