Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Institutionen för utbildningsvetenskaps hemsida

Institutionen för utbildningsvetenskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.uvet.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • CSS-formulär används inte i alla element och uppfyller inte 1.3.1 som säger ”ange i kod vad sidans olika delar har för roll”.
  • Vissa länkar som ligger i ramverket har felaktig title-text och uppfyller inte 2.4.4 som säger ”skriv tydliga länkar”.
  • En del iframe element saknar title. Fält för title i iframe-elementet saknas i nuläget i webbverktyget.
  • Vissa symboler och bilder har ingen alt-text och uppfyller inte 1.1.1 som säger "Beskriv med text allt innehåll som inte är text".
  • En del text uppfyller inte 1.4.4 som säger ”Se till att all text går att förstora utan problem”.
  • Några element har inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (1.4.3).
  • Några av webbplatsens undersidor erbjuder inte möjligheten att hoppa förbi återkommande innehåll och uppfyller därmed inte 2.4.1.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av institutionen för utbildningsvetenskaps webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Vi har använt webbläsartilläggen WAVE Web Accessibility Evaluation Tool samt AccessMonitor vid utvärderingen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

  • Om du behöver innehåll från institutionen för utbildningsvetenskaps webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till ingrid.bosseldaluvet.luse. Svarstiden är normalt två dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta webbansvarig Ingrid Bosseldal på ingrid.bosseldaluvet.luse så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-10-05