Seminarium om klimatångest och miljö-känslor

Universitet och högskolor spelar en viktig roll för att hantera pågående hållbarhetskriser, exempelvis genom att utrusta studenter med kunskap, förmågor och erfarenheter för att kunna lösa reella samhällsutmaningar.

Undervisande personal behöver därför kunna informera om, och diskutera allvarligheten i, våra hållbarhetskriser, men det kan kännas svårt att bemöta de känslor som detta i sin tur kan ge upphov till. Under det här seminariet diskuterade vi pedagogiska angreppssätt för att hantera de känslor som information om hållbarhetskriser kan väcka hos studenter och den klassrumsdynamik som kan skapas. Vi lärde oss mer om vad klimatångest och miljö-känslor är och vad den senaste forskningen på området säger.

Seminariet hölls på engelska och du kan läsa mer om det samt ta del av ytterligare resurser via den engelska sidan – ahu.lu.se

Det här seminariet arrangerades den 27 september 2023, klockan: 09:30 till 12:00 på Kemicentrum, Lunds universitet.

Title slide from presentation. Slide.

An introduction to climate anxiety and eco-emotions by Dr. Marlis Wullenkord

Title slide from presentation. Slide.

Handling eco-emotions in educational settings by
Docent Panu Pihkala

Byggnad Geocentrum I. Foto.

Lärande för hållbarhet

Lärande för hållbarhet (Teaching for Sustainability) är ett initiativ som fungerar som en knytpunkt för undervisande personal vid Lunds universitet. Initiativet utgör en plattform för kompetensutveckling, resurser och samarbete. Förhoppningen är att fungera som ett stöd för hela universitetet och att bidra till universitetets strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete.

Logga Microsoft Teams. Illustration.

Gå med i vårt samarbete!

Sidansvarig: steven.curtisahu.luse | 2024-01-26