Tidskriften Högre utbildning

Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av högskoleundervisningen. Tidskriften utgör ett praktiknära forum för idé- och kunskapsutbyte och debatt för alla som är engagerade i högre utbildning såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan. Redaktionen på Högre utbildning välkomnar bidrag som kan ge fördjupad kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning samt bidra till utveckling. Bidrag kan skrivas på svenska, engelska, danska eller norska (bokmål).

Besök högre utbildning

Högre utbildning är inne på sjätte året! Förutom att vara läsvärd har tidskriften ett antal s.k. sociala funktioner. Genom att bli medlem på tidskriftens webbplats har man t.ex. möjlighet att skriva i forum, kommunicera med andra medlemmar, bjuda in nya medlemmar och skapa en egen sida och blogg. Besök tidskriften: www.hogreutbildning.se

Kontakt

För mer information om tidskriften kontakta Anders Sonesson.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2016-09-14