lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Akademiskt skrivande/Academic writing

Stöd studenternas skrivande med en MOOC

Bland de MOOCar som ges av Lunds universitet via Coursera finns två kurser om akademiskt skrivande. Den ena är på svenska, Akademiskt skrivande (här), den andra på engelska, Writing in English at University (här).