Internationella nätverk

Internationella nätverk

I AHUs uppdrag ingår att följa och bidra till kunskapsbildningen nationellt och internationellt inom området pedagogisk utveckling i högre utbildning. Detta sker mestadels via olika nätverk och konferenser. Några av de viktigaste nätverken där vi ingår, och där LUs arbete är mycket uppskattat, är Swednet (www.swednetwork.se) – ett nationellt nätverk för personer som arbetar med pedagogisk tveckling vid svenska lärosäten. Ordnar konferens årligen, och litteraturseminarier, forskningsdagar mm. ICED (http://icedonline.net/) – International Consortium for Educational Development; ett internationellt nätverk av nationella nätverk för pedagogisk utveckling. Anordnar konferens vartannat år och ger också ut en peer-reviewad tidskrift, International Journal for Educational Development. ISSOTL (http://www.issotl.org/) – International Society for the Scholarship of Teaching and Learning; ett internationellt nätverk med tyngdpunkt i Nordamerika som fokuserar på förutsättningar för universitetslärares professionella utveckling.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2017-03-02