Teaching & learning – extension

Kursen syftar till att ge deltagaren möjlighet att fördjupa sin högskolepedagogiska kompetens genom ett individuellt projekt som kursdeltagaren själv väljer. ‘Teaching and Learning – Extension’ ges på engelska, men det är möjligt att lämna in projektarbetet på engelska eller något av de skandinaviska språken svenska, norska eller danska.

Kursen i korthet

Det här är en projektbaserad kurs där deltagaren får tillfälle att utveckla sina pedagogiska färdigheter och metoder. ‘Teaching and Learning – Extension’ är en självstudiekurs utan fysiska möten och äger rum online. Kursen består av ett individuellt projekt med planering, inläsning och genomförande av projektet, följt av en reflekterande rapport på svenska eller engelska. Deltagaren väljer ett av de olika uppdragen – en auskultation, en undersökning relaterad till studenters lärande, genomförande och utvärdering av en undervisnings- och lärandeaktivitet, att arrangera ett seminarium om undervisning och lärande.

Vem vänder sig kursen till?

Denna kurs vänder sig till all undervisande personal vid Lunds universitet som redan har genomfört en introduktionskurs, som ‘Lärarrollen i högre utbildning’, eller motsvarande.

Läs mer och anmäl dig på kursens engelska webbsida – ahu.lu.se

Läs mer om vårt kursutbud - ahu.lu.se

Om kursen

Språk: Kursen ges på engelska, men det är möjligt att lämna in sitt projektarbete på engelska eller något av de skandinaviska språken.

Omfattning: 1 vecka
(40 timmar)

Förkunskapskrav:
2 veckors högskolepedagogisk utbildning på introduktionsnivå ('Lärarrollen i högre utbildning') eller motsvarande

Avgift: 1 200 SEK

Kontaktperson

Vid frågor kontakta

Annika Diehl
annika.diehl@ahu.lu.se
Utbildningssamordnare

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-04