Om oss

AHU är en universitetsgemensam avdelning med uppdrag att medverka i utveckling av utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå vid Lunds universitet. Vi samarbetar med fakulteterna och övriga pedagogiska utvecklingsenheter vid universitetet för att erbjuda högskolepedagogiska kurser och annat pedagogiskt stöd. Vi bedriver även forskning inom området högskolepedagogisk utveckling. Avdelningen har ett särskilt uppdrag att stödja utvecklingen av e-lärande vid universitetet och har ansvar för förvaltning och stöd för vissa system för e-lärande, som lärplattformen Canvas, LU play och Zoom.

Uppdraget

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-11-21