Handleda tvärvetenskapliga uppsatser

Förhållandet mellan handledare och student är viktigt och banar väg för ett gott resultat. Tvärvetenskapliga uppsatsprojekt ställer särkilda krav på handledarrollen, och det finns olika metoder som kan att förbättra interaktionen mellan student och handledare.

En föränderlig värld skapar efterfrågan för forskning som hanterar komplexa hållbarhetsproblem vilka kräver tvärvetenskapliga metoder för att hantera. Lunds universitet har skapat många plattformar för tvärvetenskaplg forskning, och vi kan förvänta oss ökat intresse från studenter att genomföra tvärvetenskapliga uppsatsprojekt. Samtidigt är den akademiska världen uppdelad i akademiska fält och det är inte alltid lätt att hantera skillnader i exempelvis metoder mellan fälten. I det här seminariet utforskade vi metoder som kan stödja handledare för tvärvetenskapliga uppsatsprojekt.

Ett tvärvetenskapligt examensarbete är ett självständigt studentprojekt, som integrerar kunskap, metoder och insikter från två eller flera discipliner för att undersöka ett komplext, ofta verkligt problem, vilket ger en rikare förståelse än ett enda disciplinärt perspektiv.

Det här seminariet arrangerades den 12 oktober 2023, klockan: 13:15 till 15:30 på Eden, Lunds universitet.

Referenser:

  • Grossman, E. S., & Crowther, N. J. (2015). Co-supervision in postgraduate training: Ensuring the right hand knows what the left hand is doing. South African Journal of Science, 111(11–12), 1–8. https://doi.org/10.17159/sajs.2015/20140305 
  • Jaakkola, H., Mikkonen, T., Systä, K., & Henno, J. (2022). Practices for Supervising Master’s Theses in Company Context: An Anti-Pattern Approach. 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO), 609–614. https://doi.org/10.23919/MIPRO55190.2022.9803528
  • Ramachandran, A., Abdi, K., Giang, A., Gladwin, D., & Ellis, N. (2022). Transdisciplinary and interdisciplinary programmes for collaborative graduate research training. Educational Review, 0(0), 1–18. https://doi.org/10.1080/00131911.2022.2134312
  • Seiden Hyldegård, J., & Jensen, H. N. (2023). The implied peer: Thesis writers’ feedback activities and experiences in group supervision. Studies in Higher Education, 48(11), 1754–1766. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2212273
Decorative Image.

Presentation

Supervising Interdisciplinary Theses by Steven Curtis

Byggnad Geocentrum I. Foto.

Lärande för hållbarhet

Lärande för hållbarhet (Teaching for Sustainability) är ett initiativ som fungerar som en knytpunkt för undervisande personal vid Lunds universitet. Initiativet utgör en plattform för kompetensutveckling, resurser och samarbete. Förhoppningen är att fungera som ett stöd för hela universitetet och att bidra till universitetets strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete.

Logga Microsoft Teams. Illustration.

Gå med i vårt samarbete!

Sidansvarig: steven.curtisahu.luse | 2024-04-17