Akademiskt lärarskap och pedagogisk skicklighet

Lärare vid universitet är namnet till trots både lärare och forskare. Det är en sammansatt kompetens, som krävs för att den högre utbildningen skall kunna sägas vara forskningsanknuten och för att ge våra studenter möjligheter att utveckla de förmågor som kännetecknar en forskare. Men hur ska man förstå kompetens i det akademiska lärarskapet? Vad kännetecknar de lärare som inom den högre utbildningen bidrar till att studenterna utvecklar djupa och sammansatta kunskaper och förverkligar sin fulla potential? Traditionellt går vägen till ett lektorat genom forskarutbildning och sedan fortsatt forskningsmeritering. Forskningens höga status, tillsammans med stora krav på forskningspublikationer och forskningsmeritering gör frågan om pedagogiska meriter och bedömning i samband med tjänstetillsättningar och befordran särskilt brännande för den pedagogiska utvecklingen. Hur kan pedagogisk skicklighet visas i bedömningssammanhang och hur kan högskolan utveckla sina bedömningsprocesser? Exempel på pågående projekt finner du här.