Högskolepedagogisk verksamhetsutveckling och pedagogiskt ledarskap

Villkoren för lärande och undervisning i högre utbildning har förändrats, till exempel genom internationalisering, begränsade anslag, bredare antagning och den digitala utvecklingen. Universitetslärare och pedagogiska ledare arbetar kontinuerligt för att finna vägar för att vidareutveckla kurser och utbildningsprogram. Därutöver syftar både högskolepedagogiska kurser, olika insatser för högskolepedagogisk utveckling och kvalitetsarbete till att universitetets utbildningar ska blir bättre. Vår forskning syftar till en djupare förståelse av hur olika förhållanden samverkar för högskolepedagogisk utveckling, eftersom det inte går att ta effekter av olika insatser för givna. En av de aspekter vi fokuserar är villkor för utveckling och utövande av ett pedagogiskt ledarskap i ett alltmer komplext utbildningslandskap. Exempel på pågående projekt finner du här.