Villkor för lärande och handledning i forskarutbildningen

Forskarutbildningen förändras till följd av nya former av styrning och finansiering. Utbildningens formalisering tillsammans med förändrade villkor för forskningen får konsekvenser både för handledning och doktorandernas lärande. Vilka betydelser får denna utveckling för doktoranderna, handledarna och för akademin, som är beroende av forskarutbildningen för hela sitt breda och mångfacetterade uppdrag? Kreativitet, kritiskt tänkande, självständighet och kommunikationsförmåga är kompetenser som doktorander förväntas utveckla för framtidens akademi och samhälle. Men vad betyder det egentligen? Hur går ett sådant lärande till och hur ser villkoren ut i olika sammanhang? Exempel på pågående projekt finner du här.