AHU-kurser kan fortsätta på distans, om COVID-19-läget så kräver

Publicerad den 13 maj 2020

Om COVID-19-läget så kräver kommer AHU:s campuskurser och kurser med campusinslag att ersättas med distansalternativ. Information om detta och eventuella ändrade datum går ut till alla anmälda innan sommaren.
The COVID-19-situation: If necessary, AHU’s campus courses, and campus meetings, this autumn will be replaced by distance alternatives. Applicants will be informed on any changes before the summer.