David Örbring spikar sin avhandling

18 januari kl 10 spikar David Örbring sin avhandling i geografiämnets didaktik. För länk till det zoom-rum i vilket spikningen kan följas, kontakta ingrid.bosseldal@uvet.lu.se Välkomna

– Publicerad den 18 januari 2021

David Örbring.