Konferens på temat forskning om högre utbildning

Publicerad den 27 april 2021
Glada studenter

Nu har programmet till konferensen om forskning om högre utbildning den 19-20 maj presenterats.

Huvudtalare vid konferensen om forskning om högre utbildning är Tone Dyrdal Solbrekke från Universitet i Oslo och Örebro universitet och Sharon Rider från Uppsala universitet. Du hittar anmälningslänk och hela programmet här