Top nedladdad artikel i British Educational Research Journal

Av Caroline Cabot - Publicerad den 18 april 2023
Sinikka Neuhaus
Sinikka Neuhaus, utbildningschef på ämneslärarutbildningen, Institutionen för Utbildningsvetenskap, Lunds universitet.

Theorising policy and practice in refugee education: Conceptualising 'safety', 'belonging', 'success' and 'participatory parity' in England and Sweden av Sinikka Neuhaus och Joanna McIntyre är en av de mest lästa publikationerna i British Educational Research Journal under 2021.

Över hela världen tvingas barn lämna sina hem och fly till avlägsna destinationer. Detta globala fenomen har särskild påverkan i Europa, där det nu finns fler barn på flykt än under andra världskriget. Utbildning spelar en viktig roll för barn med extraordinära erfarenheter som försöker bygga meningsfulla liv i sitt nya sammanhang.

Artikeln Theorising policy and practice in refugee education: Conceptualising 'safety', 'belonging', 'success' and 'participatory parity' in England and Sweden av Sinikka Neuhaus (Institutionen för Utbildningsvetenskap, Lunds universitet, Sverige) och Joanna McIntyre (School of Education, University of Nottingham, Storbritannien) publicerades i British Educational Research Journal 2021 och blev en av de mest nedladdade artiklarna under det året. Den erbjuder ett nytt teoretiskt tillvägagångssätt för att stödja reformer av utbildningspolitik och praktik för flyktingar i skolor i vidarebosättningssammanhang i Europa.

Läs hela artikeln här.