Två nya professorer i utbildningsvetenskap

Av Caroline Cabot - Publicerad den 24 januari 2024
Mona Holmqvist och Katarina Mårtensson

Nu välkomnar vi två nya professorer i utbildningsvetenskap: Mona Holmqvist, med inriktning mot forskning om skola och lärarprofession och Katarina Mårtensson som blir Lunds universitets allra första professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om högre utbildning.

Vid Institutionen för utbildningsvetenskap finns Lunds universitets ämneslärarutbildningar, samt pedagogiska kurser i högre utbildning, för undervisande personal vid universitetet. Här bedrivs också forskning i utbildningsvetenskap om exempelvis skola, lärande och högre utbildning. Nu kan institutionen välkomna två nya professorer inom ämnet.

Mona Holmqvist är professor i utbildningsvetenskap, med inriktning mot forskning om skola och lärarprofession. Hon disputerade vid Lunds universitet 1995 och blev utnämnd till docent 2006. Förutom att forska har hon sedan dess även undervisat på alla nivåer på olika universitet, framförallt inom lärarutbildning och vid fristående kurser i specialpedagogik med inriktning mot autism. I vår är hon initiativtagare för den nya seminarieserien: Högre seminarier i Utbildningsvetenskap som vänder sig till alla intresserade av att utveckla sin undervisning. 

”Det behövs en aktiv diskussion om hur vi kan ta till oss forskningen som redan finns inom utbildningsvetenskap, för bli bättre på att genomföra undervisning och bedriva utbildning på olika nivåer. Allt för att ge våra studenter och elever så goda förutsättningar som möjligt.”
säger hon.

Katarina Mårtensson är Lunds universitets första professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om högre utbildning. Hon är studierektor för forskarutbildningen inom utbildningsvetenskap och undervisar i högskolepedagogiska kurser vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU. Hennes forskningsfokus har bland annat handlat om universitetslärares förutsättningar för professionell utveckling i relation till deras undervisnings- och utbildningsengagemang, akademiskt ledarskap samt kollegialitet.

”Jag är oerhört hedrad och stolt över att ha fått Lunds universitets första professur i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om högre utbildning. Under mina 25 års engagemang i högskolepedagogisk utveckling vid LU har jag observerat förändringar i såväl den högskolepedagogiska praktiken inom universitetet, som i de teoretiska perspektiven och det internationella forskningsfältet ’academic development’ som jag är förankrad i. Omvärlden förändras, förutsättningar för högre utbildning förändras, studentgrupper förändras och förståelsen för hur detta påverkar högre utbildning ligger i kärnan av den forskning som ligger inom mitt fält.” säger hon.