Utveckla din undervisning: Premiär för ny seminarieserie i utbildningsvetenskap

Av Caroline Cabot - Publicerad den 30 januari 2024
Studenter i diskussion

Att det finns en välutvecklad vetenskaplig grund i undervisningsämnena vid Lunds universitet är en självklarhet, men att alla baserar tillvägagångsättet i sin undervisning på en lika god vetenskaplig grund är inte lika självklart. Välkommen till Högre seminarier i Utbildningsvetenskap i vår!

Akademiskt lärarskap, policy i högre utbildning, AI för forskare och praktiknära skolforskning. I vår är det premiär för Högre seminarier i Utbildningsvetenskap. Här diskuteras aktuella ämnen tillsammans med inbjudna forskare som alla studerar olika utbildnings- och undervisningsfrågor, för att kunna skapa så goda lärbetingelser som möjligt för elever och studenter.

Initiativtagare är Mona Holmqvist, Professor i Utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

Det behövs en aktiv diskussion om hur vi kan ta till oss forskningen som redan finns inom utbildningsvetenskap, för bli bättre på att genomföra undervisning och bedriva utbildning på olika nivåer. Allt för att ge våra studenter och elever så goda förutsättningar som möjligt.” säger hon.

Alla intresserade är välkomna att delta i seminarieserien. Alltifrån undervisande medarbetare och lärarstudenter vid Lunds universitet, till samarbetspartners vid andra högre utbildningsinstitutioner och lärare i skola och förskola.  

Förhoppningen är att seminarieserien ska utgöra en arena för diskussioner som fördjupar och vidgar deltagarnas förståelse kring utbildningsvetenskaplig forskning från policy- till klassrumsnivå.” säger Mona Holmqvist.

I vår kan du delta i följande tillfällen:

Läs mer om Högre seminarier i Utbildningsvetenskap här.