Välkommen till webbinariet: ’Insiders and outsiders in the classroom´ 8 april 2022

Av Caroline Cabot - Publicerad den 29 mars 2022
fjärilar på blommor

Hur skapar vi en inkluderande lärandemiljö? Speciellt i ett i klassrum med studenter från hela världen? Det är frågorna som står i centrum i vårens seminarieserie "The international classroom" som anordnas av AHU.

Den 8 april går det tredje och sista webbinariet i serien av stapeln, med en uppföljande workshop den 22 april. Temat är ’Insiders and outsiders in the classroom´ och vänder sig speciellt till lärare och personal som arbetar i internationella sammanhang på Lunds universitet, men alla som är intresserade är välkomna att delta. Läs mer och registrera dig här

Lena Örnberg är projektledare vid AHU, och arbetar genom den här seminarieserien som en del av Lunds Universitets handlingsplan för internationalisering. 

Vad är syftet med seminarieserien The International Classroom?
Seminarieserien ska ge deltagarna inspiration och verktyg för att utveckla sin egen undervisning, samt ge möjlighet att diskutera relevanta dilemman med kollegor i de uppföljande workshopsen. Varje workshop är också inramad av en metod som skulle kunna tillämpas i en undervisningssituation. 

Fokus ligger på grupper där det ingår internationella studenter. Men de teman vi lyfter i serien går även att applicera i undervisning på svenska. För studenter som kommer från en studieovan bakgrund kan det akademiska språket vara lika svårt som om det hade varit undervisning på engelska. Det är lätt att säga att det är viktigt att lägga mycket tid i början på att försäkra sig om att alla förstår och vet vad som förväntas av dem. Likaså att skapa en trygg miljö där studenter vågar ställa frågor och interagera med varandra. Men det är lättare sagt än gjort, eftersom det inte finns några universalknep på hur man gör det – och dessutom har lärare så lite tid. 


Vad handlade de två första seminarierna om? 
The International Student diskuterade frågan: Får studenter lika möjligheter i det internationella klassrummet eller kan vår undervisning vara partisk på något problematiskt sätt? Medan Language and Communication, behandlade hur det är att undervisa och lära sig på ett språk som inte är ens eget från början. En lärdom från detta är att vi behöver säga saker på flera olika sätt för att vara säkra på att nå fram. Och att det tar tid att lära sig att lära sig på engelska, likaväl som att det tar tid att lära sig ett akademiskt språk.

Vad innehåller det tredje seminariet som arrangeras den 8 april?
Om det första webbinariet handlade mycket om att bli medvetna om att studenter inte kommer som tomma blad till universitetet, utan bär med sig olika erfarenheter, kunskaper och referensramar, så handlar det tredje webbinariet om hur vi kan hantera detta i praktiken i en lärandesituation. Hur bygger vi en lärandemiljö där alla känner sig inkluderade och där vi kan ha ett öppet samtal trots att vi är olika?


Vilka nya frågor har väckts, som du skulle vilja fortsätta utforska i framtiden?
Frågan om hur man skapar en inkluderande lärandemiljö tar inte slut.

Det är ett dilemma att lärare har för lite tid att gå högskolepedagogiska kurser. Om vi kan skapa gränsöverskridande och relevanta samtalsforum så skulle vi kunna åstadkomma något mycket bra. Kompetens finns redan, det handlar ofta bara om att tussa ihop rätt människor med varandra och skapa ett tryggt samtalsklimat.

Läs mer och registrera dig till webbinariet: ”Insiders and outsiders in the classroom” här
Webbinariet hålls i zoom och är på engelska.