Ylva Hamnell-Pamment disputerar

Av Caroline Cabot - Publicerad den 25 oktober 2023
Ylva Hamnell-Pamment

Den 27 oktober disputerar Ylva Hamnell-Pamment, klockan 13.15 på LUX i sal C 121 Helgonavägen 3 i Lund.

Avhandlingens titel är: Sensemaking in chemistry at upper secondary school 

Opponent är: Niklas Gericke, professor i naturvetenskapernas didaktik från Karlstads universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.

Ta del av hela avhandlingen här.

Välkomna!