lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal


Lina Andersson

arkivhanterare, kursadministratör

lina.anderssonuvet.luse
046–222 39 00, 042–35 65 35


Carina Lillsjö

arkivhanterare, inköpssamordnare, katalogadministratör

carina.lillsjouvet.luse
046–222 69 58, 042–35 65 31


Anders Sonesson

biträdande prefekt, universitetslektor

anders.sonessonahu.luse
046–222 19 95