Seminarium om betydelsen av relationer

Välkomna till seminarium med Peter Felten och Leo M Lambert från Elon University, om vikten av goda relationer i undervisningen 12 april 2021 kl 15.15-17.00

Seminariet hålls i zoom och på engelska men frågor kan ställas på svenska inför och under seminariet. 

Seminariet utgår från Peter Felten och Leo M Lamberts bok Relationship-Rich Education: How human connections drive success in college (Johns Hopkins University Press, Baltimore 2020) och kommer att genomföras i form av ett panelsamtal med författarna lett av Katarina Mårtensson och Torgny Roxå, AHU, samt mindre gruppsamtal. 

Seminariet vänder sig till lärare, forskare, studenter och övrig personal vid Lunds universitet.

Alla registrerade deltagare får inför seminariet tillgång till förinspelade filmer via padlet. I dessa filmer presenterar författarna delar av boken och idéerna bakom. Deltagarna uppmuntras att se filmerna före seminariet och posta frågor i padlet:en.

Information om författarna

Peter Felten is executive director of the Center for Engaged Learning, assistant provost for teaching and learning, and professor of history at Elon University. See https://www.centerforengagedlearning.org/about-cel/center-staff/peter-felten/

Leo M Lambert is professor of education and president emeritus of Elon University. See https://www.elon.edu/u/administration/president/emeritus/

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2021-10-15