Inclusive Classroom

Diversity and Universal Design for Learning

Kursen i korthet

'Det inkluderande klassrummet – Mångfald och universell utformning för lärande' vänder sig till lärare och annan personal vid Lunds universitet som vill öka sin kunskap om inkluderande undervisning och examination för en mångfald av studenter. Utöver schemalagd tid tillkommer individuellt förberedelsearbete och arbete med ett projekt kopplat till den egna praktiken. Deltagarna ges stora möjligheter att diskutera och analysera egna undervisningsmoment under kursens gång.

Läs mer och anmäl dig på kursens webbsida – ahu.lu.se

Läs mer om vårt kursutbud - ahu.lu.se

Om kursen

Språk: Engelska

Omfattning: 1 veckor
(40 timmar)

Förkunskapskrav: inga

Avgift: fri

Kontaktperson

Vid frågor kontakta

Annika Diehl
annika.diehl@ahu.lu.se
Utbildningssamordnare

LU kursledare

Lotta Åbjörnsson
lotta.abjornsson@
edusupport.lu.se

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-04-22