Litteraturtips

Här hittar du ett litet urval av litteratur, länkar och annat material som vi av erfarenhet vet att lärare kan ha nytta av för att reflektera över sin undervisning, och för att kunna bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete, på egen hand eller tillsammans med kollegor. Hör gärna av dig om vi kan vara till ytterligare stöd!

En (liten) del av den litteratur som som rekommenderas i de högskolepedagogiska kurserna:

Biggs, J. & Tang, C (2003) Teaching for Quality Learning at University: What the Student does. Society for Research Into Higher Education.

Carroll, J. & Ryan, J. (2008). Teaching International Students. Improving Learning for All. Routledge.

Elmgren, M. & Henriksson, A-S. (2010).Universitetspedagogik. Norstedts förlag.

Handal, G. (1999). Kritiske venner. Bruk av interkollegial kritik innen universiteten. Nying, rapport nr 9.

Illeris, K. (2007). Lärande. Studentlitteratur. Kreber, C. (Ed. 2009). The university and its disciplines. Teaching and learning within and beyond disciplinary boundaries. Routledge.

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Studentlitteratur.

McKeachie, W.J & Svinicki, M. (2013, finns i många tidigare upplagor). McKeachie´s teaching tips. Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers. Wadsworth Publishing Company.

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Prisma.

Wenger, E. (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press.

Sidansvarig: lotta.abjornssonahu.luse | 2021-03-09