Välkomna till Medicinska fakulteten för årets upplaga av Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens. All undervisande personal och studenter är välkomna att bidra till att göra konferensen till ett bra tillfälle att dela erfarenheter och insikter kring aktuella utmaningar i undervisningen, innovativa pedagogiska former eller forskning relaterad till högre utbildning.

Dagen är 14 november 2024 och platsen är vårt nya Forum Medicum på Sölvegatan 19.

Vi ser fram emot era bidrag senast 31 mars.

Riktlinjer för bidrag

Läs noga igenom följande riktlinjer innan du laddar upp ditt abstract.

Submitterade bidrag skall innehålla

 • En titel på max 15 ord.
 • Författarnamn och institution. Inkludera alla författarnamn och indikera vem som är vår kontakt. Under försommaren kommer vi ev att behöva ha kontakt för diskussion kring presentationsformat t ex. Om vi föreslår revision av bidraget finns vi till hands för support.
 • Ett abstract på max 500 ord, exklusive titel och referenslista. 

Bidragen kommer att anonymt bedömas av tre oberoende granskare samt en panel av studenter. Efter konferensen kommer du att erbjudas möjlighet att publicera ditt bidrag som en artikel eller ett utökat abstract i konferensens proceedings.

Kriterier för bidragen som skall

 • vara av relevans för högre utbildning
 • vara möjligt att generalisera till de olika kontexter som konferensdeltagarna representerar
 • ha potential att föra högre utbildning framåt
 • vara underbyggt med relevant pedagogisk litteratur

Presentationsspråk

Ange vilket språk du avser att göra din presentation på; svenska eller engelska.

Presentationsformat

Ange och motivera vilket format du tänker dig för sin presentation. Beskriv dina planer för att göra presentationen så interaktiv som möjligt. Vi välkomnar presentationer som lärare och studenter gör tillsammans.

 • Pre-conference workshop November 13th: 3 timmar interaktiv, hands-on session för deltagare. Ämnad att ge praktiska tips och en möjlighet för deltagarna att jobba med hur att implementera i sin egen kontext.
 • Workshop: 60 minuters hands-on aktiviteter för deltagare.
 • Seminarium med förberedelse: 55 minuter av aktiviteter som deltagarna skall kunna förbereda sig inför. Förberedelsematerial bör också innehålla några frågor att förhålla sig till och som skall diskuteras vill under seminariet. Seminariet inleds lämpligen med en introduktion följt av diskussion.
  Exempel på förberedelsematerial (som skall finnas tillgängligt innan konferensen) är:
  • En text på 1000-2000 ord. Texten måste inte vara komplett utan kan vara t ex en introduktion, bakgrund, sammanfattning.
  • En 5-minuters podcast eller screencast
 • Muntlig presentation: 15 minuters interaktiv presentation.
 • “Min syn på saken”: Finns där kanske något du brinner extra för; kanske något du är frustrerad över? Dela och diskutera detta med andra konferensdeltagare. Vilket ämne som helst relaterat till högre utbildning välkomnas. 
 • Kort presentation PechaKucha™ Style: En PechaKucha™ är en 20 bilders presentation med 20 sekunder på varje bild som rullar på som ett bildspel. Detta ger en begränsning i taltid till varje bild. Den totala presentationstiden är 6 minuter och 40 sekunder plus 5 minuter för frågor och diskussion.
 • Annat presentationsformat: Beskriv och motivera det format du önskar för din presentation.

 

Konferensbidrag

Skicka in ditt bidrag här. 
Vi ser fram emot ditt bidrag senast 31 mars. 

Tidslinje

 • 31 mars: Deadline för bidrag
 • April: Bedömargruppen granskar bidragen
 • Maj: Kommunikation med författare till inlämnade bidrag
 • Juni: Accepterade bidrag meddelas
 • Juli: Sommar!
 • Augusti: Accepterade bidrag och presentationsform bekräftas av författare
 • September: Programmet tar form
 • Oktober: Konferensprogram klart!
 • 13 november: Pre-konferens workshops
 • 14 november: Konferens!