Save the Date!

Datum: 14 november 2024 

Plats: Forum Medicum, Medicinska fakulteten, Sölvegatan 19 i Lund

Det är kostnadsfritt att delta för alla anställda och studenter som är aktiva i studentorganisationer eller som SI-ledare vid Lunds universitet. Lunch och kaffe är inkluderat. 

Bild med texten Save the date

Om konferensen

Lunds universitet genomför sedan 2007 en universitetsgemensam pedagogisk utvecklingskonferens vartannat år. Konferensen är ett samarrangemang mellan fakulteterna och Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.
 

Värdar

Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2024 är ett gemensamt arrangemang mellan Medicinska fakulteten och Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU).

För frågor kontakta:
gunilla.amnermed.luse

Konferensbidrag

All undervisade personal och studenter är välkomna att bidra till att göra konferensen till ett bra tillfälle att dela erfarenheter och insikter kring aktuella utmaningar i undervisningen, innovativa pedagogiska former eller forskning relaterad till högre utbildning.

Keynote

Professor David Carless, Hong Kong University, som under titeln: “Learning-oriented assessment for the generative AI era” kommer att ge oss input i arbete med att skapa bedömnings- och examinationsprocesser som blir tillfällen till lärande.

Läs mer om David Carless

Universitetslektor Annika Fjelkner Pihl, Högskolan i Kristianstad som kommer att tala om studenters lärande och faktorer som påverkar studieframgång.

Läs mer om Annika Fjelkner Pihl

Viktiga datum

Anmälan om konferensbidrag är öppen nu. Vi ser fram emot era bidrag senast 31 mars 2024.
 

Anmälan för att delta i konferensen öppnar 
mars 2024.