Open Networked Learning

Kursen syftar till att erbjuda deltagare en möjlighet att utforska samarbetsbaserat, öppet lärande online för att bättre förstå värdet, potentialen och utmaningarna med att använda digitala lärmiljöer för att stödja undervisning och lärande. Denna kurs är relevant för lärare, och pedagogiska utvecklare inom högre utbildning.

Kursen i korthet

Det här är en tematisk kurs som fokuserar på hur tillgängliga digitala teknologier kan stödja kursdesign och öka möjligheterna till samarbete, engagemang och lärande. Kursen är utformad enligt pedagogiken problembaserat lärande (PBL), vilket engagerar deltagarna i att samarbeta i små grupper - genom diskussion, erfarenhetsutbyte och kollektivt lärande.

Kursen är ett samarbete med andra universitet i Sverige och andra länder (för närvarande Finland, Singapore, Sydafrika och Schweiz) och erbjuder en fantastisk möjlighet att lära tillsammans med kollegor från hela världen i en mångdisciplinär och tvärkulturell kontext!

Kursen genomförs online under en period på tolv veckor med användning av öppna och samarbetsbaserade lärandemetoder, med PBL som pedagogik och syftar till att bygga personliga lärandenätverk. Studierna består av onlinearbete i PBL-grupper, läsning av kursmaterial, skrivande av individuella reflektioner och att ge feedback till kurskamrater i en internationell kontext. Varje kursområde inkluderar valfria gemensamma aktiviteter såsom webbinarier för att stödja lärandeprocessen. ‘Open networked learning’ ges på engelska.

Läs mer och anmäl dig på kursens webbsida – ahu.lu.se

Läs mer om vårt kursutbud - ahu.lu.se

Om kursen

Språk: Engelska

Omfattning: 2 veckor
(80 timmar)

Förkunskapskrav: Inga

Avgift: Fri

Kontaktperson

Vid frågor kontakta

Annika Diehl
annika.diehl@ahu.lu.se
Utbildningssamordnare

LU kursledare

Lotta Åbjörnsson
lotta.abjornsson@
edusupport.lu.se

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-03-04