Lunds universitet genomför sedan 2007 en universitetsgemensam pedagogisk utvecklingskonferens vartannat år. Utbildningsnämnden är värd för konferensen och den arrangeras i ett samarbete mellan fakulteterna och Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling. Konferensen innebär en möjlighet för undervisande personal och studenter att dela kunskap och erfarenheter kring undervisning och lärande.   

Konferensen är öppen och kostnadsfri för anställda vid Lunds universitet och presenterande studenter. Lunch och fika ingår.

Save the Date!

Datum: 14 november 2024 
Plats: Forum Medicum, Medicinska fakulteten, Sölvegatan 19 i Lund
Anmäl dig till konferensen

Det är kostnadsfritt att delta för alla anställda och studenter som är aktiva i studentorganisationer eller som SI-ledare vid Lunds universitet. Lunch och kaffe är inkluderat.