21

mar

Kommissionshistoria - en historiedidaktisk utmaning

21 mars 2024 16:15 till 18:00 Seminarium

Välkommen till "Om temporaliteter och dilemman i historia" - en seminarieserie i tre delar om historieförmedling!

Kommissionshistoria - en historiedidaktisk utmaning

Klas-Göran Karlsson förmedlar sina intryck av att som historiker och historiedidaktiker ha varit ledamot i Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset i flera år. Så här beskrivs kommissionen: ”Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som tillsatts av svenska regeringen. Initiativet för att tillsätta kommissionen har kommit från minoriteten. Kommissionen är ett självständigt organ som ska tolka och utföra det uppdrag som anges i direktiven (instruktionen) från regeringen.” Vilken eller vems historia får utrymme i ett statligt kommissionsarbete är centrala historiedidaktiska frågor som Karlsson kommer att uppehålla sig vid.

Om händelsen:

21 mars 2024 16:15 till 18:00

Plats:
LUX B: 240

Målgrupp:
Seminarierna riktar sig till alla som är intresserade av hur historia skrivs och kommuniceras.

Språk:
Svenska

Kontakt:
helen.perssonuvet.luse

Spara händelsen till din kalender