Material till seminarier

Asplund & Forsell: Metoder för och effekter av att skapa ett inkluderande studentklimat, här Björklund: Evidensbaserad medicin i grundutbildningar - samarbete mellan professioner, här Carlson et al.: Quizar, guider och filmer - digitala lärobjekt och samarbetsmöjligheter kring e-lärande, här Forsberg & Wahlgren: Hur upplever studenter med funktionsvariation sin studievardag, här Josefsson et al.: Studenters skrivande - brister, förväntningar, ansvar, här Ljungqvist: Utmaningar med förändringsarbete kring blended learning. Kan kollegialt samarbete vara en lösning?, här Mattisson et al.: Casemetoden - verktyg att engagera för anställningsbarhet, här
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2018-05-03